logo

สัมมนา

งาน จีเอฟที 2019 นำเสนอหัวข้อสัมมนาตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในวงการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้และแนวคิด เช่น เทคนิคการทำธุรกิจสำหรับ SME การปรับตัวขององค์กรเข้าสู่สิ่งทอยุคใหม่ การเสริมศักยภาพด้านการส่งออกแฟชั่นและสิ่งทอ การเติบโตของ e-commerce รวมถึงเทรนด์สีและการออกแบบแฟชั่น

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ ความรู้จากเทรนด์ล่าสุด เพื่อพัฒนาการเติบโตธุรกิจผ่านกลยุทธ์ต่างๆ

ติดตามหัวข้อสัมมนา ได้ที่นี่ เร็วๆนี้ หรือ @gftexpo

ปักองค์ความรู้ใหม่ผ่านเวทีสัมมนาคุณภาพ

GREEN GROWTH & CIRCULAR ECONOMY

Circular Economy ทางเลือกหรือทางรอด
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้มากที่สุด ด้วยการสร้างระบบที่เอื้อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก โดยสัมมนา “Green Growth & Circular Economy” ครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอมาร่วมศึกษาการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกับผู้เชี่ยวชาญของวงการ

FUNCTIONAL & TECHNICAL TEXTILES

สรรสร้างนวัตกรรมสิ่งทอรุ่นใหม่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมโลก

สัมมนา Functional & Technical Textiles นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ จะเจาะลึกเรื่องเทรนด์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และผ้าผืนแปลกใหม่เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม สิ่งทอเทคนิค รวมทั้ง นักออกแบบ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นี่คือโอกาสให้คุณได้รับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งทอที่จะมารวมตัวกัน ผลักดันศักยภาพการแข่งขันและการเติบโต โดยใช้นวัตกรรมด้านสิ่งทอโดยเฉพาะแนวคิดใหม่ๆที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

DISRUPTIVE BUSINESS MODELS FOR THE NEXT GENERATION

เปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นอาวุธ สู้ศึกสิ่งทอยุคดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ธุรกิจเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล พร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง แต่จะวางโมเดลใหม่อย่างไร ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เตรียมพบคำตอบในสัมมนา Disruptive Business Models for the Next Generation ภายใต้แนวคิด “New Digital Business Model”

INSPIRING STYLE, DESIGN and BRANDING

สร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ เสริมสไตล์ด้วย Inspiration

“Fast Fashion” ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนสไตล์ตามกระแสนิยม ดังนั้นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ายุคใหม่จำเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้แบรนด์ก้าวทันกระแสใหม่ๆ สัมมนาคุณภาพ Inspiring Style, Design and Branding เตรียมเปิดเวทีให้คุณนำความรู้ใหม่มาพลิกโฉมสินค้าให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Association Conference

Topic Time | Room Fee Contact Detail Language
Medical Textiles
ขับเคลื่อน Medical Textiles เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

04 July 19
10.00-12.00


Room
MR214-215

Closed Session คุณทรรศนีย์
02 713 5492-9 ต่อ 543

คุณอิสเรศ
02 713 5492-9 ต่อ 882
From Bioplastic fibers to Environmentally-friendly Products
จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

05 July 19
13.00-16.00


Room
MR214-215

Free นางสาวณัฐธิดา ขำจิตร์
02 117 6601

นางสาวจำปูน ศรเมฆ
02 117 6625

หมายเหตุ

GFT” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
Copyright © Reed Tradex Company Limited. All rights reserved
Privacy Policy | Copyright Statement