23-26 กรกฎาคม 2568

สัมมนา

ด้วยความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มผ่านการจัดสัมมนาและกิจกรรมพิเศษเฉพาะภายในงาน GFT ที่จะมอบโอกาสในการรับองค์ความรู้ใหม่จากผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม ผู้จะพร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เทรนด์ และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้นักอุตสาหกรรมได้นำไปพัฒนาการผลิตและการดำเนินธุรกิจเพื่อโอกาสในการเติบโตของธุรกิจตน

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

กรุณาติดต่อ RX Tradex Call Center

T. 0 2686 7222

E. [email protected]

ติดตามเราได้ที่

“GFT ” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล