GFT 2021

สัมมนา

ห้ามพลาดกับสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน จีเอฟที 2021  ที่จะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เทรนด์ และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้นักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมปรับตัวและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 

 

GFT FORUM WEBINAR 2020

“กู้ชีพอุตสาหกรรม จากวิกฤตโลก (ระบาด)”

วันอังคาร 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

จัดโดย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

ดร. วรวุฒิ สมหวังประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสินค้าแฟชั่น

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็ม. แอพพาเรล จำกัด

คุณจำนงค์ นวสมิตวงศ์

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

คุณชเล วุทธานันท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สิ่งทอ ซาติน จำกัด (PASAYA)

 

 

ดำเนินรายการโดย

คุณธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัด

สำหรับข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับกำหนดการ หัวข้อและวิทยากรของงานสัมมนา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

ติดตามได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/gftpage/ และ Line: @gftexpo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

T: 0 2686 7222

F: 0 2686 7266

E.: conference@reedtradex.co.th

“GFT ” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล