23-26 กรกฎาคม 2568

ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน GFT นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงานซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์


GFT 2024 e-Show Daily


eThank You

ขอบคุณที่ร่วมกันถักทอพันธมิตรที่ใช่ใน GFT
แล้วพบกันใหม่ที่ GFT 2025


e-Show Daily 4

e-Show Daily 3

e-Show Daily 2

e-Show Daily 1

GFT 2024 eNewsletter

eNewsletter #07

eNewsletter #06

eNewsletter #05

eNewsletter #04

eNewsletter #03

eNewsletter #02

eNewsletter #01

GFT 2023 eNewsletter

eNewsletter #13

eNewsletter #12

eNewsletter #11

eNewsletter #10

eNewsletter #9

eNewsletter #8

eNewsletter #7

eNewsletter #6

eNewsletter #5

eNewsletter #4

eNewsletter #3

eNewsletter #2

eNewsletter #1


GFT 2023 e-Show Daily


GFT 2023 e-Thank You

ขอขอบคุณจากใจในการร่วมกันพลิกเกมธุรกิจที่ GFT

ขอขอบคุณผู้ชมงาน ผู้แสดงสินค้า และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ GFT 2023

e-Show Daily #1

21 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #2

22 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #3

23 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #4

24 มิถุนายน 2566


GFT 2023 e-Show Daily

Chinese Version


欢迎您点击此链接阅读内容,并查看展会第一天的今天的令人印象深刻的照片。

GFT 2023 e-Thank You

衷心感谢你们共同努力为 商业扭转局面

感谢所有为 GFT 2023 的成功做出贡献的参观者、参展 商和赞助商,今年的 GFT 2023 已落下帷幕。

e-Show Daily #1

2023年6月21日

e-Show Daily #2

2023年6月22日

e-Show Daily #3

2023年6月23日

e-Show Daily #4

2023年6月24日


ดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท RX Tradex (อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

ติดต่อเรา

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 0 2686 7354

E. [email protected]

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 0 2686 7248

E. [email protected]

“GFT ” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล