ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน GFT นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงานซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

GFT 2023 eNewsletter

eNewsletter #1

eNewsletter #2

eNewsletter #3

eNewsletter #4

eNewsletter #5

eNewsletter #6

GFT 2022 e-Post Show

ขอบคุณที่ร่วมกันออกแบบแพทเทิร์นใหม่ของความสำเร็จ

แล้วพบกันใหม่ที่ GFT 2023!

 

อีกหนึ่งแพทเทิร์นแห่งความสำเร็จเผยโฉม! ทีม GFT ขอขอบคุณผู้แสดงสินค้า ผู้ประกอบการ ดีไซเนอร์ และว่าที่สตาร์ทอัปด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทุกท่านที่ร่วมกันเปล่งศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย แล้วพบกันใหม่อีกครั้งเพื่อค้นพบศูนย์รวมแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ GFT 2023 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ที่ไบเทค บางนา!

 

e-Show Daily #1

22 มิถุนายน 2565

e-Show Daily #2

23 มิถุนายน 2565

e-Show Daily #3

24 มิถุนายน 2565

e-Show Daily #4

25 มิถุนายน 2565

GFT 2022 eNewsletter

eNewsletter #1

eNewsletter #2

eNewsletter #3

eNewsletter #4

eNewsletter #5

eNewsletter #6

eNewsletter #7

eNewsletter #8

eNewsletter #9

eNewsletter #10

eNewsletter #11

ดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท RX Tradex (อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

ติดต่อเรา

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 0 2686 7354

E. karun.wararatchai@rxtradex.com

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 0 2686 7248

E. sutham.chuaitang@rxtradex.com

“GFT ” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล