สำหรับผู้แสดงสินค้า

งาน GFT จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดและช่องทางการขายที่คุ้มค่ากับการลงทุนให้ผู้แสดงสินค้าได้นำเสนอนวัตกรรมสู่ตลาด และนอกจากจะได้รับโอกาสทางธุรกิจที่มากมายภายในงาน ยังจะได้สิทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดทั้งปี สร้างโอกาสทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน ให้ชื่อแบรนด์ของคุณติดอยู่ในใจของผู้ซื้อเป้าหมายจากทั่วโลก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงผู้ซื้อ!

GFT ได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วภูมิภาคผ่านกิจกรรมเชิงรุกและครอบคลุมช่องทางการสื่อสารเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด โดยเน้นไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้า และผู้ค้ารายย่อย ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร รวมทั้งบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
  • การประสานความร่วมมือกับองค์การการค้าและสื่อมวลชน รวมทั้งการโฆษณา บทความโดยบรรณาธิการและข่าวประชาสัมพันธ์
  • โรดโชว์พร้อมโอกาสในการทำ Table Top
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงานแสดง
  • และอีกมากมาย

ติดต่อเรา

สำหรับผู้แสดงสินค้า

กรุณาติดต่อ คุณเปรมฤดี

T. 02 686 7320 | 02 686 7299

E. gft@rxtradex.com

“GFT ” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล