26-29 มิถุนายน 2567

พลิกวงการสิ่งทอให้ล้ำอีกขั้นกับเอไอและระบบอัตโนมัติ

   

 

 

        อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งออกสิ่งทอสำเร็จรูปซึ่งมีสัดส่วนของโรงงานสูงถึง 58.2% ที่ผ่านมาไทยได้เปรียบด้านแรงงานมีฝีมือและค่าแรงที่ไม่สูงมาก แต่ปัจจุบันหลายประเทศที่เป็นคู่แข่ง อย่าง จีน อินเดีย หรือเวียดนาม สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เราต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมากมาย เช่น ระบบ Automation ซึ่งเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ ที่มีโปรแกรมตั้งไว้ ช่วยในการคุมงาน สั่งงาน จะมาช่วยยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ช่วยควบคุมคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน

        อีกเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มคือ เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีฟังก์ชั่นเรียนรู้ ทำความเข้าใจ สามารถช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน และช่วยตัดสินใจ รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ด้วย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมาช่วยตอบโจทย์เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันที่มาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

        ประโยชน์ของระบบ AI ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มมีมากมาย ตั้งแต่การออกแบบที่นักออกแบบสามารถใช้ AI ในการออกแบบ ช่วยในการลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่เพียงเท่านั้นอัลกอริธึมของ AI ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อคาดการณ์เทรนด์และสไตล์ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม ถือเป็นผู้ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้กระบวนการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์เทรนด์โลกด้วย ช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปรับตารางการผลิตให้เหมาะสม เพื่อลดการผลิตที่มากและน้อยเกินไป ซึ่ง AI จะช่วยปรับปรุงการผลิตให้มีความยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ กระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทาน อัลกอริธึม AI จะสามารถระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงความยั่งยืนได้ เช่น วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือกระบวนการผลิตที่สิ้นเปลืองน้อยลง และยังช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การจัดเก็บ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด

        ตอนนี้ในหลายๆ ประเทศได้มีการนำระบบ Automation และ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นการอัปเกรดอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ จึงเป็นโซลูชั่นในการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจเครื่องนุ่มห่มและสิ่งทอ และยังเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดได้

        อีกสิ่งที่สำคัญคือเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการทำงานให้กับผู้ทำงาน เช่น การตัดและเย็บผ้า ไม่เพียงแต่ปรับปรุงความปลอดภัยของคนงาน แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย และตัวอย่างของธุรกิจสิ่งทอที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิต เช่น Sanlian Hope บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเส้นใยสังเคราะห์ของจีน ที่จากเดิมใช้คนงานต้องตรวจสอบเส้นใยด้วยตาเปล่า ต่อมาได้ร่วมมือกับ HUAWEI CLOUD นำเทคโนโลยี AI มาใช้ปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยสังเคราะห์ทั้งผืน

        ส่วนผู้ผลิตเครื่องจักรเครื่องแต่งกายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่าง OSHIMA ของไต้หวัน มีระบบอัตโนมัติครบวงจรในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตั้งแต่เครื่องตรวจสอบผ้าด้วย AI ไปจนถึงเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ หรือเครื่องตรวจจับเข็มอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยควบคุมคุณภาพ ลดปริมาณของเสีย ลดการสูญเสียทรัพยากรที่เกิดจากชิ้นผ้าไม่ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนด้านแรงงาน และยังทำให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานอีกด้วย

        ผู้ประกอบการคนไหนหรือผู้ที่ต้องการมีธุรกิจสิ่งทอเป็นของตัวเอง และต้องการหานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระบบ Automation หรือ AI เพื่อใช้ในธุรกิจสิ่งทอ สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 24 หรือ GFT 2024 ซึ่งรวบรวมตั้งแต่จักรปัก จักรเย็บ เครื่องพิมพ์ลายผ้าแบบดิจิทัล ผ้าคุณสมบัติพิเศษ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงผู้รับผลิตเสื้อผ้า โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 26-29 มิ.ย. 2567 ที่ไบเทค บางนา เรียกได้ครบวงจรในที่เดียวไปเลย

Reference : 

  • HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS CHANGING THE FASHION INDUSTRY

https://immago.com/ai-fashion-industry/

  • AI And its Role in The Garment Industry

https://www.fibre2fashion.com/industry-article/9739/ai-and-its-role-in-the-garment-industry

  • Why Apparel Industry Automation Starts with Machinery Supplier?

https://www.linkedin.com/pulse/why-apparel-industry-automation-starts-machinery-supplier/

  • ตัวอย่าง AI Use Case ทางด้านTextile

https://www.datawow.co.th/ai-consultation/textile