26-29 มิถุนายน 2567

รู้จัก ‘สิ่งทอในอุตสาหกรรมการเกษตร’ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยโบราณ อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุค ทุกสมัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์การใช้ขนสัตว์ หนังสัตว์ หรือเส้นใยพืชมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม จนมาในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเพื่อให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแต่ยังขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ อย่าง อุตสาหกรรมเกษตรด้วย

 

 

ทิศทางของอุตสาหกรรมสิ่งทอเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการผลิตวัสดุสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากกว่าเพื่อความสวยงามหรือการตกแต่ง หรือที่เรียกกันว่า สิ่งทอทางเทคนิค (Technical Textile) ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสิ่งทอในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือสิ่งทอเทคนิคทางการเกษตร (Agro Textile) เป็นสิ่งทอสำหรับการทำสวนไร่ การประมง การป่าไม้ การปลูกพืชสวนครัว พืชเรือนกระจก เช่น ผ้าคลุมดินสำหรับกักเก็บความชุ่มชื้นในดิน ผ้าคลุมป้องกันวัชพืช ตาข่ายการประมง ผ้ากันแดดแบบประหยัดพลังงานสำหรับเรือนกระจก ผ้าสำหรับบรรจุพืชลงหัว ผ้าตาข่ายยืดหยุ่นสำหรับบรรจุพืช ริบบิ้นและเทปใช้มัดสำหรับผลไม้ ผ้าขึงสำหรับเก็บเห็ด ตาข่ายระบายอากาศสำหรับรั้ว ผ้าใบ รั้ว เป็นต้น

 

 

ในช่วงปี 2558-2562 มีการคาดการณ์ว่าสิ่งทอเทคนิคเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆ ในตลาดโลก เนื่องจากสิ่งทอเทคนิคมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายอุตสาหกรรม โดยมีการนำไปใช้เพื่อเป็นทั้งวัตถุดิบตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปัจจุบันมีการนำสิ่งทอเทคนิคไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย และสำหรับตลาดสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเป็นตลาดขนาดกลางที่กำลังเติบโตไปสู่ขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งทอเทคนิคสำหรับการเกษตร มีมูลค่าถึง 8,204.07 ล้านบาทเลยทีเดียว

สิ่งทอที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะทนทานต่อสภาพอากาศ ต้านทานต่อจุลินทรีย์ ปกป้องพืชจากแมลง กันแสงแดด, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุ้มครองปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งทอเทคนิคสำหรับการเกษตรครอบคลุมทุกประเภทของการเกษตร ซึ่งตอนนี้ได้มีมีการนำนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยสารพิษที่ได้จากกระบวนการผลิตสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งดีกับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นไปในทางเดียวกับเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยลงและลดของเสียจากการผลิต เช่น เทคโนโลยีพลาสมาที่สามารถตกแต่งสิ่งทอโดยไม่ใช้ น้ำและสารเคมี การใช้กาวไหมในการตกแต่งฝ้ายสารเคมี รวมทั้งนำโนเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากขึ้น

 

 

ผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สามารถติดตามได้จาก GFT Blogs ซึ่งจะทยอยนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการ เพื่อมาอัปเดตให้กับผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และอย่าพลาดงาน GFT 2024 ซึ่งจะมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา โดยติดตามความคืบหน้าของงานได้ที่ www.gftexpo.com 

 

แหล่งอ้างอิง

 

• Agro Textiles: Properties, Manufacturing and Applications

https://textilelearner.net/agro-textiles-properties-manufacturing-and-applications/

• สร้างอนาคตใหม่ให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปั้นไทยสู่แหล่งผลิต “สิ่งทอเทคนิค” สำคัญของโลก

http://www.thailandindustry.com

• การผลิตเส้นใยสมรรถนะสูง(High Performance Fibers) เพื่อเป็นการปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nichada-spandex&month=10-09-2018&group=1&gblog=

• ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคเพื่อการพัฒนา ให้รองรับอุตสาหกรรม S-Curve

https://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/study_report/technical_textiles_file1_kanokwan.pdf

• นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles)

https://www.dip.go.th/files/Cluster/7.pdf