23-26 กรกฎาคม 2568

เจิดจรัสบนเวทีแห่ง วงการอุตสาหกรรม ดั่งดวงอาทิตย์


พบกับผู้แสดงสินค้าที่ร่วมประกายแสงแห่งความสำเร็จถักทอธุรกิจกับพันธมิตรที่ใช่กับวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ปรับแต่งธุรกิจเครื่องนุ่งห่มด้วยสิ่งทอนับพันรายการจาก Sunwell

        ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ใส่ใจในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ผ่านการจัดหาและส่งมอบสิ่งทอหลากหลายรูปแบบและวัตถุดิบ บริษัท ซันเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (Sunwell) ซึ่งขยายสาขามาที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 จึงเป็นหนึ่งในชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและสินค้าที่ต้องใช้สิ่งทอคุณภาพสูงมาตลอดระยะเวลาหลายปี

        คุณจิโระ อิมะอิซุมิ ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมด้านทักษะและทรัพยากรบุคคลที่ถูกถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ซึ่งซันเวลล์ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดในตลาดนี้เช่นกัน “ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าและบริการด้านการจัดหาและจำหน่ายสิ่งทอ โดยเน้นที่การตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเรามีผ้าในคลังทั้งที่สาขาประเทศไทยและธุรกิจในเครือที่ญี่ปุ่นและเซี่ยงไฮ้ พร้อมส่งให้ลูกค้ากว่า 2,000 รายการ 1,700 สี ซึ่งพร้อมนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งก็จะนำมาจัดแสดงที่ จีเอฟที 2024 ด้วย”

        ในมุมมองของคุณจิโระ งานจีเอฟทีคือเวทีที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสทางการค้า โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “งานแสดงสินค้านี้จะสามารถเชื่อมโยงหลายภาคส่วนที่สามารถเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจให้กันและกัน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองในธุรกิจกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น จึงขอเชิญทุกท่านมาพบกันระหว่าง 26-29 มิถุนายนนี้ครับ”

        อย่าพลาดโอกาสชมความละลานตาของผลิตภัณฑ์สิ่งทอของบริษัท ซันเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัดและผู้แสดงสินค้าเด่นอีกมาก ที่งานจีเอฟที 2024 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าทางหรือจองพื้นที่แสดงสินค้าของคุณได้แล้ววันนี้!